MÖKIN JÄTEHUOLTO

Jätehuollon järjestäminen on jätelain mukainen velvoite ja se on myös tärkeä osa vapaa-ajanasunnon viihtyisyyttä.

VÄLTÄ JÄTETTÄ!

Voit vähentää jätteidesi määrää esimerkiksi välttämällä lyhytikäisiä ja kertakäyttötuotteita, huoltamalla tuotteita ja välttämällä liiaksi pakattuja tuotteita. Voit käyttää tuotteita myös uudestaan joko samassa tai toisessa tarkoituksessa, jos tuote on ehjä ja hyväkuntoinen. Kaikkea ei tarvitse myöskään omistaa. Harvoin käytettävät tavarat voi vuokrata, lainata tai hankkia yhteiskäyttöön.

LAJITTELE SYNTYNEET JÄTTEET

Lajittele jätteistä erikseen hyötyjätteet (paperi, lasi, metalli, kartonki, käyttökelpoiset tekstiilit), biojätteet, vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet.

Lajitellut hyötyjätteet voit viedä maksutta ekopisteisiin. 

Vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet voit toimittaa vastaanottopisteisiin niiden vastaanottoaikoina.

Lääkejätteet voit toimittaa maksutta apteekkiin, paristot & pienakut voit toimittaa maksutta paristoja myyviin liikkeisiin ja biojätteet voit kompostoida itse omassa kompostorissa.

 

LIITTYMINEN JÄRJESTETTYYN JÄTTEENKULJETUKSEEN

Tehokkaan lajittelun jälkeen jäljelle jää hyödyntämiskelvoton sekajäte. Jätehuoltomääräyksissä määrätään, että myös mökeillä on oltava sekajäteastia, jonka jätteenkuljetusyrittäjä tyhjentää säännöllisesti. Kesämökin jäteastia tyhjennetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, max. 8 viikon välein, sinä aikana kun mökkiä käytetään eniten. Kiinteistö tekee sopimuksen jäteastian tyhjennyksestä suoraan valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Mökkiläiset voivat perustaa yhdessä kimpan, milloin useampi mökki kerää jätteensä samaan astiaan. Kimppa-astiasta tulee olla sopimus jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Kimppa-astian käytöstä tulee ilmoittaa myös Ylä-Savon jätehuoltolautakunnalle. Uusien määräysten mukaan jätteitä ei voi viedä mökiltä vakituisen asunnon jäteastiaan.

 

JÄTTEIDEN POLTTAMINEN

Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa ainoastaan käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä pieniä määriä paperia, pahvia ja kartonkia voi käyttää sytykkeenä. Jätteiden avopoltto on kielletty. Taajaman ulkopuolella saa polttaa kuivia olkia, risuja, oksia, kantoja ja puhdasta puuta. Kaikessa polttamisessa on huomioitava naapurit sekä ympäristö. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

 

YHTEYSTIETOJA

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA
Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi
puh. 040-632 5500
www.jatehuoltolautakunta.fi

Ylä-Savon Jätehuoltolautakuntaan voit olla yhteydessä kun tarvitset tietoa jätehuoltomääräyksistä tai haluat niistä poikkeamista, tai kun haluat että kiinteistö poistetaan jäterekisteristä kun se on asuinkelvoton tai puretaan.

 

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY
Kierrätyskatu 15 74140 Iisalmi
Ylä-Savon Jätehuolto Oy - asiakaspalvelu>>
www.ylasavonjatehuolto.fi

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:hyn voit olla yhteydessä kun tarvitset tietoa esim. ekopisteistä, vaarallisten jätteiden keräyspisteistä, Ylä-Savon jätekeskuksesta tai jätteiden lajittelusta.