TALOYHTIÖN JÄTEHUOLTO

Jätehuollon järjestäminen on jätelain mukainen velvoite ja se on myös tärkeä osa taloyhtiön viihtyisyyttä. Taloyhtiöiden jätehuollosta huolehtii kiinteistön haltija, joka on yleensä kiinteistön isännöitsijä. Isännöitsijä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä tiedotuksesta asukkaille.

Taloyhtiön jätehuollon järjestämisessä huomioitavia asioita:

- Tutustu kuntasi jätehuoltomääräyksiin ja selvitä eri jätejakeiden lajitteluvelvoitteet.

- Tarkista, että jäteastioita on sopiva määrä ja ne tyhjennetään riittävän usein. Tee sopimus jätteiden kuljetuksista. Kiinteistö tekee sopimuksen jäteastian tyhjennyksestä suoraan valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

- Huolehdi jäteastioiden kunnosta ja puhtaanapidosta.

- Varmista, että jätetila on mitoitettu niin, että jäteastioille ja niiden tyhjennykselle on riittävästi tilaa. Kannattaa varata tilaa muutamalle lisäastialle.

- Huolehdi kulkuväylien kunnossapidosta.

- Valvo, että jätteet lajitellaan oikein. Asukkaille jaettava jätetiedote sekä selkeät ohjeet ja opasteet jätetilassa helpottavat lajittelua.

 

Muita asioita:

- Taloyhtiön asukkaat voivat itse viedä lajittelemiaan hyötyjätteitä ekopisteisiin, jos joidenkin hyötyjätteiden keräystä ei ole taloyhtiössä järjestetty. 

- Taloyhtiön asukkaat vievät itse vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet vastaanottopisteisiin niiden vastaanottoaikoina.

Lääkejätteet voit toimittaa maksutta apteekkiin, paristot & pienakut voit toimittaa maksutta paristoja myyviin liikkeisiin.

- Taloyhtiölläkin on mahdollisuus kompostoida biojätteet. Tällöin ei tarvitse liittyä biojätteen erilliskeräykseen. Kompostoijan on huolehdittava, että komposti on riittävän ilmava, kostea sekä sisältää sopivasti ravinteita ja että komposti saavuttaa tarvittavan lämpötilan. Elintarvikejätteen kompostoinnille on oltava jätehuoltomääräysten mukainen kompostori. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten ettei siitä aiheudu haittoja ympäristölle eikä naapureille. Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus Ylä-Savon jätehuoltolautakunnalle.

 

YHTEYSTIETOJA

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA
Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi
puh. 040-632 5500
www.jatehuoltolautakunta.fi

Ylä-Savon Jätehuoltolautakuntaan voit olla yhteydessä kun tarvitset tietoa jätehuoltomääräyksistä tai haluat niistä poikkeamista, tai kun haluat että kiinteistö poistetaan jäterekisteristä kun se on asuinkelvoton tai puretaan.

 

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY
Kierrätyskatu 15 74140 Iisalmi
Ylä-Savon Jätehuolto Oy - asiakaspalvelu>>
www.ylasavonjatehuolto.fi

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:hyn voit olla yhteydessä kun tarvitset tietoa esim. ekopisteistä, vaarallisten jätteiden keräyspisteistä, Ylä-Savon jätekeskuksesta tai jätteiden lajittelusta.