JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

Jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ohjaavat jätehuollon toimivuutta. Määräykset säätelevät mm. jäteastioiden tyhjennysvälejä, lajittelua kiinteistöllä, jätteiden keräyspaikkaa ja keräysastioita.

Liittyminen jätehuoltoon

Jätehuollon viranomaiset

Ylä-Savon Jätehuolto Oy ei hoida jätehuollon viranomaistehtäviä, vaan on jätehuollon palveluyhtiö.

- Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueella jätehuoltoviranomaisena toimii Ylä-Savon jätehuoltolautakunta.

- Ympäristönvalvonnasta vastaa Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän alueilla Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristönsuojeluviranomaiset, Lapinlahden alueella ympäristösihteeri ja Keiteleen ja Pielaveden alueilla ympäristönsuojelusihteeri.

- ELY-keskus ohjaa ja valvoo kuntien ja yritysten jätehuoltoa.

Em. viranomaiset valvovat sekä Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n että  Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan toimintaa. Valvovien viranomaisten yhteystiedot löydät kuntien ja ELY-keskuksen kotisivuilta.