JÄTEKATOS

Jätekatos on olennainen osa nykyaikaista kiinteistöä. Se helpottaa jätehuollon järjestämistä ja antaa kiinteistöstä siistin vaikutelman. Huolellisesti rakennettuna ja oikein sijoitettuna jätekatos parantaa kiinteistön arvoa ja lisää pihan yleistä turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Myös omakotitalon asukkaan kannattaa rakentaa oma tai lähinaapureiden kanssa yhteinen jätekatos.

Jätehuoltomääräykset ohjaavat

Kun suunnittelette jätekatosta, niin varmistattehan, että se on jätehuoltomääräysten mukainen.

Jätekatoksen suunnittelu

Selvitä kuntakohtaiset lupa-asiat rakennusvalvonnasta ja aloita suunnittelu turvallisen ja toimivan sijoituspaikan valinnasta. Voit suunnitella jätekatoksen myös yhteistyössä naapurisi kanssa.

 • Jätekatoksen sijoittaminen
  Jätekatos on sijoitettu hyvin, kun katos on:
  • esteettömästi saavutettavissa ja turvallinen käyttää sekä asukkaille että jätteenkuljettajille
  • asukkaiden ja jäteauton luontaisen kulkureitin varrella
  • sijoitettu tonttiliittymän välittömään läheisyyteen, mahdollisimman lähelle ajotietä
  • vähintään 8 metrin päässä lähimmästä rakennuksesta
  • riittävän etäällä leikki- ja oleskelualueista

 • Lattia- ja kattorakenne
  Jätekatokseen tulee olla käynti suoraan ulkotiloista ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Käytä tarvittaessa mahdollisimman loivia luiskia. Kovapintaisesta (esim. betoni ja asfaltti) tehty lattia helpottaa katoksen siivousta, kunnossapitoa sekä jäteastioiden liikuttelua. Oviaukosta ja kulkureitiltä poispäin oleva katon lape helpottaa lumen ja veden hallintaa. Veden ja lumen kertyminen lattialle on estettävä. Ympäristöään ylempänä oleva lattiataso ehkäisee liukkautta ja  astioiden jäätymistä kiinni lattiaan. Hyvin tehty perustus ei kärsi roudan aiheuttamista vaurioista.

 • Oviaukko ja ovet
  Oviaukon on oltava riittävän leveä, vähintään 40 cm astiaa leveämpi, jotta jäteastiat saadaan katoksesta ulos ovenpieliä kolhimatta. Ruostumattomat metallilistat suojaavat ovenpieliä kolhimiselta. Ovettomuus helpottaa jätekatoksen käyttöä ja jäteastioiden tyhjentämistä. Jos ovi katsotaan tarpeelliseksi, voidaan käyttää liukuovea tai saranallista ovea. Ovessa on oltava aukipitolaite etenkin, jos ovi on varustettu sulkijalla. Heiluriovien rakentaminen ei ole suositeltavaa. Jos jätekatos halutaan lukittavaksi, kysy jätteenkuljetusyrittäjältäsi lukituksen vaihtoehdoista.

 • Valaistus
  Hyvä valaistus antaa turvallisuutta ja käyttömukavuutta, liiketunnistimet puolestaan helpottavat valaistuksen käyttöä. Hyödynnä myös luonnonvalon  pääsy katokseen esimerkiksi ikkunoiden avulla.

 • Mitoita väljäksi
  Jätekatos on mitoitettava siten, että kukin keräysväline voidaan tyhjentää muita keräysvälineitä siirtämättä. Mitoita katos riittävän väljäksi myös tulevaisuuden tarpeiden tai jätteiden lajitteluvelvoitteiden muutoksien varalta. Hyvä ohje taloyhtiöille on jättää katokseen yhden ylimääräisen 660 l jäteastian paikka (esim. takaseinälle).

 • Kompostointi jätekatoksessa
  Jos kiinteistöllä on oma kompostori, sen voi sijoittaa jätekatoksen yhteyteen. On hyvä varautua kompostorista valuvien nesteiden poisjohtamiseen esim. lattiakaivon tai valuma-altaan avulla.