MILLAINEN ON HYVÄ KERÄYSPAIKKA?

Jätehuoltomääräykset määrittävät millainen keräyspaikan tulee olla. Vaatimuksia on mm. keräyspaikan ja ajoväylien kantavuuteen ja kulutuksen kestoon sekä esteettömyyteen.

Omaa astiaa otettaessa tai uutta kimppaa perustettaessa kannattaa jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota keräyspaikkaa koskeviin vaatimuksiin. Myös olemassa olevien keräyspaikkojen on täytettävä jätehuoltomääräysten vaatimukset.

Vapaa-ajanasunnot sijaitsevat usein pitkien mökkiteiden päässä ja saarissa. Tällöin on mietittävä tarkkaan, minne keräyspaikan perustaa. Jos sitä ei saa omalle maalle, täytyy keräyspaikan perustamiselle toisen maalle olla aina maanomistajan lupa.

Lisätietoja keräyspaikasta voit kysyä myös jäteastiasi tyhjentävältä jätteenkuljetusyrittäjältä.