LAJITTELU

Jätteiden lajittelu on helppo keino vähentää jätteistä luonnolle aiheutuvaa kuormitusta. Huolellisesti lajiteltuna jätemateriaalia voidaan hyödyntää mm. teollisuuden raaka-aineena.

Lisäksi jätehuoltomääräykset velvoittavat kiinteistöjä lajittelemaan hyötyjätteet (paperi, lasi, metalli, kartonki, biojäte) erilleen muusta jätteestä. Tarkista jätehuoltomääräyksistä kiinteistösi lajitteluvelvoitteet. 

 

Kesämökkien ja omakotitalojen hyötyjätteet:

Kesämökkien ja omakotitalojen hyötyjätteet voi toimittaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n osakaskuntien alueella oleville ekopisteille. Niissä vastaanotetaan pisteestä riippuen paperia, kartonkia, lasia, metallia ja tekstiilejä.

 

Taloyhtiöiden hyötyjätteet:

Taloyhtiöissä asukkaat voivat toimittaa hyötyjätteet kiinteistöllä mahdollisesti oleviin hyötyjätteiden keräysastioihin tai Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n osakaskuntien alueella oleville ekopisteille. Ekopisteillä vastaanotetaan pisteestä riippuen paperia, kartonkia, lasia, metallia ja tekstiilejä. Tarkista jätehuoltomääräyksistä kiinteistösi lajitteluvelvoitteet. 

 

Yrityksien ja yhteisöjen hyötyjätteet:

Hyödynnettävät jätteet lajitellaan erikseen ja toimitetaan kiinteistön keräysastioihin.Tarkista jätehuoltomääräyksistä kiinteistösi lajitteluvelvoitteet. Hyötyjätteiden osalta yritykset tekevät jätteenkuljetussopimuksen suoraan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yritykset eivät saa viedä hyötyjätteitään ekopisteisiin!

 

Lajitteluohjeet: