YHTEISÖJEN JÄTEHUOLTO

Jätelaki sekä jätehuoltomääräykset velvoittavat myös yhteisöjä liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liitytään tekemällä sopimus jäteastian, puristimen tms. tyhjennyksestä suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Sekajäteastiat, puristimet tms. tyhjennetään säännöllisesti jätteenkuljetusyrityksen kanssa sovitulla ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisella tyhjennysvälillä. Jäteastioita, puristimia tms. voi tiedustella esimerkiksi jätteenkuljetusyritykseltä, jonka kanssa tyhjennyssopimus on tehty.

Hyödynnettävät jätteet lajitellaan erikseen ja toimitetaan kiinteistön keräysastioihin. Hyötyjätteiden osalta yritykset tekevät jätteenkuljetussopimuksen suoraan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa.