YRITYKSEN JÄTEHUOLTO

Ympäristökysymykset kiinnostavat monia tämän päivän yrityksiä. Jätteiden käsittely on eräs osa-alue, jolla yrityksen ympäristövaikutusta on helppo vähentää. Jätteiden syntypaikkalajittelu mahdollistaa niiden hyötykäytön. Lajittelu kohentaa yrityksen imagoa modernina, luonnosta huolehtivana yrityksenä ja pienentää yrityksen jätekustannuksia.

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liitytään tekemällä sopimus jäteastian, puristimen tms. tyhjennyksestä suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Sekajäteastiat, puristimet tms. tyhjennetään säännöllisesti jätteenkuljetusyrityksen kanssa sovitulla ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisella tyhjennysvälillä. Jäteastioita, puristimia tms. voi tiedustella esimerkiksi jätteenkuljetusyritykseltä, jonka kanssa tyhjennyssopimus on tehty.

Hyödynnettävät jätteet lajitellaan erikseen ja toimitetaan kiinteistön keräysastioihin. Hyötyjätteiden osalta yritykset tekevät jätteenkuljetussopimuksen suoraan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa.Yritykset eivät saa viedä hyötyjätteitään ekopisteisiin!