palvelemme tänään seuraavasti

Ylä-Savon jätekeskus 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 4.5.2024 10.00-15.00 9.5.2024 suljettu 8.6.2024 10.00-13.00 21.6.2024 suljettu 6.7.2024 10.00-13.00 3.8.2024 10.00-13.00 7.9.2024 10.00-13.00 19.10.2024 10.00-15.00 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Keiteleen jäteasema suljettu suljettu 16.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu 1.5.2024 suljettu 25.5.2024 10.00-13.00 25.12.2024 suljettu

Kiuruveden jäteasema 7.30-12.30 suljettu suljettu 12.00-17.00 suljettu suljettu suljettu 1.4.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 11.5.2024 12.00-14.00 15.6.2024 12.00-14.00 20.7.2024 12.00-14.00 24.8.2024 12.00-14.00 26.12.2024 suljettu

Lapinlahden jäteasema 9.00-12.00 suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 1.4.2024 suljettu 4.5.2024 9.00-11.00 9.5.2024 suljettu 8.6.2024 9.00-11.00 13.7.2024 9.00-11.00 10.8.2024 9.00-11.00 26.12.2024 suljettu

Pielaveden jäteasema suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu 9.00-12.00 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 11.5.2024 9.00-11.00 15.6.2024 9.00-11.00 21.6.2024 suljettu 20.7.2024 9.00-11.00 24.8.2024 9.00-11.00 6.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu

Sonkajärven jäteasema suljettu 9.00-12.00 suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 4.5.2024 15.00-17.00 9.5.2024 suljettu 8.6.2024 15.00-17.00 13.7.2024 15.00-17.00 10.8.2024 15.00-17.00 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 31.12.2024 suljettu

Varpaisjärven jäteasema suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu 4.5.2024 12.00-14.00 8.6.2024 12.00-14.00 13.7.2024 12.00-14.00 10.8.2024 12.00-14.00 24.12.2024 suljettu 31.12.2024 suljettu

Vieremän jäteasema 13.00-18.00 suljettu suljettu 9.00-14.00 suljettu suljettu suljettu 1.4.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 11.5.2024 15.00-17.00 15.6.2024 15.00-17.00 20.7.2024 15.00-17.00 24.8.2024 15.00-17.00 26.12.2024 suljettu

Jätehuollosta vastaavalle

1. Tutustu jätehuoltomääräyksiin ja selvitä eri jätejakeiden lajitteluvelvoitteet.

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueen (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) lajitteluvelvoitteet:
Taajamassa sijaitseva kiinteistö, jossa vähintään 5 huoneistoa: biojäte, kartonkipakkaukset, metalli, lasipakkaukset, muovipakkaukset, paperi, sekajäte

Lisäksi biojätteen erilliskeräys laajenee yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille heinäkuussa 2024. Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueella tämä tulee koskemaan Iisalmen keskeistä kaupunkialuetta.

Lue lisää 2024 muutoksista

Jätehuoltomääräykset (Linkki ohjaa Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan sivulle)


2. Tarkista, että jäteastioita on sopiva määrä jokaiselle jätejakeelle ja astiat tyhjennetään riittävän usein.

Tarvittavaan jäteastioiden määrään vaikuttavat kiinteistön asukkaiden lukumäärä ja kulutus- sekä lajittelutottumukset. Jäteastiat ja tyhjennysvälit tulee mitoittaa niin, että jätteet mahtuvat astioihin ja kannet menevät aina kiinni. Näin jätepiste ei houkuttele lintuja ja jyrsijöitä, ja jätetilassa on miellyttävää asioida. Jäteastioiden tyhjennysvälit tulee olla jätehuoltomääräysten mukaisia.

Jäteastioita hankittaessa on hyvä varmistaa, että ne ovat jätehuoltomääräysten mukaisia, eli pyörällisiä, konekuormaukseen soveltuvia ja tehty säiden vaihtelun kestävästä muovista. Hyvä merkki laadusta on usean vuoden runkotakuuaika ja se, että jäteastiassa on selvästi näkyvissä astian merkki ja valmistajan leima. Jäteastioita myyvät mm. rautakaupat ja useat jätteenkuljetusyritykset.

Jätehuoltomääräykset (Linkki ohjaa Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan sivulle)

Jätteenkuljetusyritykset
 


3. Tee sopimukset jäteastioiden tyhjennyksistä jätteenkuljetusyrityksien kanssa.

Biojäte:
- Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän alueilla kiinteistöt tekevät sopimuksen biojäteastian tyhjennyksestä Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n kanssa.

Taloyhtiölläkin on mahdollisuus kompostoida biojätteet. Tällöin ei tarvitse liittyä biojätteen erilliskeräykseen. Kompostoijan on huolehdittava, että komposti on riittävän ilmava, kostea sekä sisältää sopivasti ravinteita ja että komposti saavuttaa tarvittavan lämpötilan. Elintarvikejätteen kompostoinnille on oltava jätehuoltomääräysten mukainen kompostori. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten ettei siitä aiheudu haittoja ympäristölle eikä naapureille. Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus Ylä-Savon jätehuoltolautakunnalle.

Jätehuoltomääräykset (Linkki ohjaa Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan sivulle)

Ilmoituslomake kompostoinnista (Linkki ohjaa Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan sivulle)

Kompostointi

Pakkausjätteet (kartonki-, muovi-, metalli- ja lasipakkaukset):
Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueen (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) taajamien asuinkiinteistöt ja kuntien kiinteistöt sopivat pakkausjäteastioiden tyhjennyksestä Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n kanssa. Pakkausjätteiden keräykseen liittymisen yhteydessä saat tarvitsemasi kokoisen jäteastian Ylä-Savon Jätehuollolta maksutta, keräyspaikalle toimitettuna. Rikkoontuneet tai jäteautolla tyhjennettäväksi soveltumattomat jäteastiat korvataan astiapalvelumme jäteastioilla. Maksuton vaihto tehdään siinä vaiheessa, kun astian kunto haittaa sen tyhjennystä.

Paperi:
Maksuttomasta paperin keräyksestä voi tehdä sopimuksen paperin tuottajayhteisön yhteistyökumppanina toimivan kuljetusyrittäjän kanssa. Kuljetusyrittäjien yhteystiedot saa paperin tuottajayhteisöjen kautta www.encorepalvelut.fi tai www.suomenkeraystuote.fi

Sekajäte:
Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueen (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) kiinteistöt tekevät sopimuksen sekajäteastioiden tyhjennyksestä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Jätteenkuljetusyritykset

 


4. Varmista, että jätetila on kunnossa ja määräysten mukainen.

Jätehuoltomääräysten mukaan, taajamissa keräyspaikat, joissa on vähintään neljä käsin siirrettävää jäteastiaa, tulee sijoittaa jätekatokseen tai jäteastiasuojaan. Jätekatoksen tai jäteastiasuojan sijoittamisessa on huomioitava voimassa olevat palo- ja pelastustoimen määräykset.

- Lisätietoja jätekatoksesta
- Jäteastiasuoja: Jäteastiasuojat korvaavat kätevästi kalliin ja tilaa vievän roskakatoksen tai jätekatoksen. Jäteastiasuoja sopii myös kiinteistöihin, joissa syväkeräyssäiliöiden hyödyntäminen ei onnistu. Jäteastiasuojia löytyy monelta eri valmistajalta ja myyjältä, ja heidän valikoimistaan voi valita tilanteisiin parhaiten sopivimmat mallit.

Jätehuoltomääräykset (Linkki ohjaa Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan sivulle)

Muita huomiotavia asioita:
- Huolehdi, että katoksessa tai suojassa ja astioissa on selkeät ohjeet ja opasteet 
- Huolehdi jäteastioiden kunnosta ja puhtaanapidosta.
- Huolehdi kulkuväylien kunnossapidosta.
- Valvo, että jätteet lajitellaan oikein. Asukkaille jaettava jätetiedote sekä selkeät ohjeet ja opasteet jätetilassa helpottavat lajittelua.

Lajitteluohjeet

Lajitteluohjekyltti

Jäteastiatarrat

Neuvonta