palvelemme tänään seuraavasti

Ylä-Savon jätekeskus 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 4.5.2024 10.00-15.00 9.5.2024 suljettu 8.6.2024 10.00-13.00 21.6.2024 suljettu 6.7.2024 10.00-13.00 3.8.2024 10.00-13.00 7.9.2024 10.00-13.00 19.10.2024 10.00-15.00 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Keiteleen jäteasema suljettu suljettu 16.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu 1.5.2024 suljettu 25.5.2024 10.00-13.00 25.12.2024 suljettu

Kiuruveden jäteasema 7.30-12.30 suljettu suljettu 12.00-17.00 suljettu suljettu suljettu 1.4.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 11.5.2024 12.00-14.00 15.6.2024 12.00-14.00 20.7.2024 12.00-14.00 24.8.2024 12.00-14.00 26.12.2024 suljettu

Lapinlahden jäteasema 9.00-12.00 suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 1.4.2024 suljettu 4.5.2024 9.00-11.00 9.5.2024 suljettu 8.6.2024 9.00-11.00 13.7.2024 9.00-11.00 10.8.2024 9.00-11.00 26.12.2024 suljettu

Pielaveden jäteasema suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu 9.00-12.00 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 11.5.2024 9.00-11.00 15.6.2024 9.00-11.00 21.6.2024 suljettu 20.7.2024 9.00-11.00 24.8.2024 9.00-11.00 6.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu

Sonkajärven jäteasema suljettu 9.00-12.00 suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 4.5.2024 15.00-17.00 9.5.2024 suljettu 8.6.2024 15.00-17.00 13.7.2024 15.00-17.00 10.8.2024 15.00-17.00 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 31.12.2024 suljettu

Varpaisjärven jäteasema suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu 4.5.2024 12.00-14.00 8.6.2024 12.00-14.00 13.7.2024 12.00-14.00 10.8.2024 12.00-14.00 24.12.2024 suljettu 31.12.2024 suljettu

Vieremän jäteasema 13.00-18.00 suljettu suljettu 9.00-14.00 suljettu suljettu suljettu 1.4.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 11.5.2024 15.00-17.00 15.6.2024 15.00-17.00 20.7.2024 15.00-17.00 24.8.2024 15.00-17.00 26.12.2024 suljettu

Näin pääset alkuun

Jotta saat keittiössä, puutarhassa ja kuivakäymälässä syntyvät elintarvike-, puutarha- ja kuivakäymäläjätteet muutettua mullaksi, tarvitset  muutamia tarvikkeita homman käynnistämiseen. Sopivien välineiden lisäksi on valittava paikka, jonne kompostorin tai multatehtaan sijoittaa. Eikä pahitteeksi ole tietää, mitä kompostoriin voi laittaa ja miten jälkikompostointi tai multatehtailu tapahtuu oikeaoppisesti.

Näillä tarvikkeilla pääset alkuun elintarvike-, puutarha- ja kuivakäymäläjätteiden kompostoinnissa.  


Hankintalista elintarvikejätteen kompostoijalle:

 • Lajitteluastia keittiöön biojätteitä varten
 • Jätehuoltomääräysten mukainen kompostori
 • Seosainetta (kuiviketta) esim. kaupan valmista seosta tai itse tehtyä (kts. Sopivat seosaineet)
 • Kannellinen astia seosaineelle ja annoskauha kompostin vierelle
 • Lisäksi saatat tarvita: herätettä, talikon, sekoitussauvan, lapion, kottikärryt, lämpömittarin ja jälkikompostoinnille kompostorin tai kompostikehikon.

Osta kompostori


Hankintalista puutarhajätteen kompostoijalle:

 • Kompostori/kompostikehikko
 • Herätettä, joita ovat kaupan kompostiheräte, lantarakeet, vihreä ruohojäte, nokkosvesi tai urea
 • Kottikärryt, talikko ja lapio

Kuivakäymäläjätteen kompostoijalle: 

 • Kuivakäymälä 
 • Kuiviketta (seosainetta) 
 • Kuivikkeen annostelukauha 
 • Lisäksi on hyvä olla: kompostori tai kompostikehikko, kottikärryt, talikko ja lapio 

Kuivakäymäläjätteen kompostointi


 

Kompostori tulee valita kompostoitavan biojätteen mukaan. Elintarvikejätteen kompostorilta vaaditaan eniten ja puutarhajätteitä voi kompostoida kompostikehikossakin. Kompostorin koko riippuu asukasmäärästä, asukkaiden kulutustottumuksista ja lajitteluaktiivisuudesta sekä kompostin toimivuudesta ja hoidosta.

Kylmälaitteista ei saa enää rakentaa kompostia, olemassa olevat eivät ole määräysten mukaisia ja ne tulisi vaihtaa. Vanhan pakastimen tai jääkaapin voi tyhjänä palauttaa maksutta jätekeskukseen tai jäteasemalle. 


ELINTARVIKEJÄTTEEN KOMPOSTORIN TULEE OLLA 

 • jyrsijöiltä suojattu (ei yli 7 mm rakoja) 
 • kestävä rakenteiltaan 
 • tilavuudeltaan ja ilmankierroltaan riittävä 
 • helppo täyttää ja tyhjentää 

Osta kompostori


PUUTARHAJÄTTEITÄ VOI KOMPOSTOIDA kevytrakenteisemmassa kompostorissa tai kompostikehikossa. Jos puutarhajätekompostoriin laittaa jälkikompostoitumaan elintarvikejätettä, siitä ei saa enää erottua jätteitä pl. pienet luut ja kananmunankuoret, joiden hajoaminen kestää pidempään.  Mikäli puutarhajätettä syntyy pitkin kesää, on se siisteintä kompostoida kompostorissa tai kompostikehikossa. Mikäli jätettä tulee kerralla niin paljon, ettei se mahdu edellisiin, voidaan jäte kompostoida avokompostissa kuten esimerkiksi syksyllä puidenlehdet. 


KUIVAKÄYMÄLÄ

Kuivakäymälän valinta


MITÄ EROA ON KOMPOSTORILLA, KOMPOSTIKEHIKOLLA JA AVO-/AUMA-/KASAKOMPOSTILLA? 

Kompostori on säiliö, jonka sisällä voi kompostoida elintarvike tai puutarhajätettä. Kompostorissa on seinien lisäksi myös pohja (tai pohjaverkko) ja kansi. Kompostori on jyrsijäsuojattu, kun siinä ei ole yli 7 mm rakoja.  Kompostori voi olla myös lämpöeritetty. Eriste parantaa kompostorin toimivuutta talviaikana. Elintarvikejätteiden kompostointi on luvallista vain jyrsijäsuojatussa kompostorissa. 

Kompostikehikko nimitystä voidaan käyttää sellaisista kompostoreista, jotka eivät ole jyrsijäsuojattuja eli rakenteissa on yli 7 mm rakoja. Kompostikehikoissa saa kompostoida vain puutarhajätettä.  

Avo- ja kasakompostissa ei ole minkäänlaisia seinärakenteita, vaan puutarhajätteet kompostoidaan kasassa. Avokomposti tulee kysymykseen silloin, kun jätettä on paljon eikä se mahdu kompostoriin tai kompostikehikkoon, esimerkiksi syksyisin puiden lehdet. Aumakompostissa on yleensä jonkinlaiset pääty ja sivuseinät, joiden sisään kompostoitavat jätteet kootaan. Se on yhdeltä sivulta avoin.


 

Sopiva paikka kompostorille on sellainen, jonne on helppo viedä elintarvike- tai puutarhajätteet eikä se aiheuta haittaa ympäristölle tai naapureille. Usein kompostorit sijoitetaan pihan perälle. On hyvä pitää mielessä, että sinne on varsinkin talvella hankala viedä keittiössä syntyviä elintarvikejätteitä. 


Elintarvikejätteen kompostori

 • Jätekatokseen tai –aitaukseen
 • Paikkaan, johon on talvellakin helppo viedä jätettä
 • Mahdollisuus kompostista valuvan suotoveden hallintaan
 • Tuulensuojainen ja lämmin paikka, ei kuitenkaan paahteinen
 • Ei lähellä tuuletusikkunaa tai ilmastointikanavia
 • Vähintään 15 metriä lähimpään kaivoon tai vesialueeseen
 • Omalle tontille. Naapurin kanssa voi sopia yhteisen kompostorin paikan, vaikka tontin rajalle.

Puutarhajätteen komposti/kompostori

 • Tuulensuojainen ja lämmin paikka, ei kuitenkaan paahteinen
 • Paikka, jossa kompostin täyttäminen, kääntäminen ja tyhjentäminen on helppoa
 • Vähintään 15 metrin päähän lähimmästä kaivosta tai vesialueesta.

Kuivakäymälä ja käymäläjätteen jälkikompostori 

Kuivakäymäläjätteen kompostointi


 

Mitä tehdä seuraavaksi, kun paikka kompostorille on valittu ja uusi kompostori on nenän edessä?  

Elintarvikejätteen kompostorin pohjalle lisätään 10-20 cm karkeaa seosainetta. Tämän jälkeen keittiössä omaan astiaan lajitellut biojätteet kaadetaan kompostoriin ja peitellään ne seosaineella. Seosainetta tulee käyttää 20-40% biojätteen määrästä. Kompostoriin lisättyjen elintarvikejätteiden on hyvä peittyä kokonaan seosaineen alle, että ne eivät houkuttele kompostoriin kärpäsiä ja ne eivät ala haisemaan.  

Puutarhajätteen kompostorin tai kompostikehikon pohjalle laitetaan 10 cm kerros haketta, oksasilppua, risunpätkiä tai salaojaputkia. Sen jälkeen lisätään erilaisia puutarhajätteitä noin 10 cm kerroksina. Jätteitä tulee kostuttaa välillä ja lisätä kompostiherätettä. Kerrosten väliin voi laittaa myös osittain maatunutta kompostia tai puutarhamaata nopeuttamaan hajoamista. Kompostikehikon päälle tulee laittaa joko vanerilevy tai kevytpeite.  

Avokomposti voidaan koota samoin kuin puutarhajätteen komposti. Avokompostin päälle on laitettava turvetta tai multaa sitomaan kosteutta ja ravinteita sekä kerros puunlehtiä lämpöeristeeksi. Syyssateiden ajaksi avokomposti on petettävä kevytpeitteellä tai muovilla, jonka helmat eivät yllä maahan asti. Peittäminen estää ravinteiden huuhtoutumisen ja kompostin liiallisen kostumisen. Kuivina syksyinä kompostori ei puolestaan kuivu liikaa, kun peite suojaa liialliselta haihtumiselta. 

Tiesitkö, että kotitalouksien sekajätteestä jopa 1/3 on kompostointikelpoista. Kaiken eloperäisen keittiöjätteen voi kompostoida omalla kiinteistöllä. Kompostiin kelpaavat tuontihedelmien kuoret, kananmunan kuoret, kinkunpaistoliemet ja marjamäskit. Elintarvikejäte on hyvin kosteaa ja sisältää paljon ravinteita. Kompostoituakseen hyvin elintarvikejätteen sekaan lisätään riittävästi kuivaa seosainetta. Mitä pienemmät palat, sitä paremmin maatuminen tapahtuu. Halkaisemalla perunat, murskaamalla kananmunankuoret ja pilkkomalla biojätteet pienemmäksi, niiden kompostoitumista voi nopeuttaa huomattavasti. 

Kaikki puutarhan kasvijätteet voi kompostoida, samoin kaiken muunkin eloperäisen, kuten sammaleen ja jäkälän. Myös rikkakasvit, tautien ja tuholaisten vaivaamat kasvit voi kompostoida tietyin varauksin. Tuhkaa kompostiin ei kannata laittaa.  


Saa laittaa: 

 • hedelmien, vihannesten kuoret ja marjojen kuoret (mäski) ja perkaustähteet 
 • käyttökelvottomat ruuantähteet 
 • kahvin porot, teepussit ja suodatinpaperit 
 • kananmunankuoret 
 • pienet määrät talouspaperia ja lautasliinoja  
 • kukkamulta, kasvit 
 • kala- ja lihajätteet esim. kalanruodot ja pienet luut 
 • jäähtyneet ja jähmettyneet rasvat 
 • lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet (esim. purut ja pelletit) sekä ulosteet 
 • huonekasvit ja kukkamullat, leikkokukat 
 • muumiotautisia omenoita  

Saa laittaa puutarhasta: 

 • haravointijätteitä 
 • ruohonleikkuujätteitä 
 • kasvien varsia ja lehtiä 
 • risuja ja oksia (haketettuna) 
 • neulasia (pieniä määriä) 

Ei saa laittaa: 

 • tuhkaa 
 • purukumia 
 • isoja määriä käsi- tai talouspaperia 
 • biohajoavia muovipakkauksia 
 • biohajoavia kertakäyttöastioita 
 • isoja luita 
 • biokertakäyttövaippoja 
 • kosteuspyyhkeitä tai vanulappuja 

ELINTARVIKEJÄTTEEN KOMPOSTORI

Keittiön lajitteluastia tyhjennetään kompostoriin tarpeen mukaan. Tyhjennyksen yhteydessä biojätteiden päälle lisätään aina seosainetta. Jos biojätettä tuodaan kompostoriin kerralla isompi määrä, jäte kannattaa sekoittaa kompostin pintakerroksiin ennen seosaineen lisäämistä. Kun jätettä on kertynyt kompostoriin 30 – 50 litraa, kompostoituminen alkaa ja komposti toimii. Alussa voi käyttää herätettä, jotta kompostoituminen pääsee alkuun. Varsinkin jos kompostoinnin on aloittanut syksyllä tai kompostoria on tyhjentänyt talvea varten.  

Kompostorin lämpötilaa, kosteutta ja tuoksua on hyvä seurata, sillä ne kertovat kompostoitumisen onnistumisesta paljon. Lämpötilan kohoaminen kertoo kompostissa tapahtuvasta hajoamisesta ja missä vaiheessa se on. Kompostimassan on oltava myös sopivan kosteaa, jotta hajoaminen onnistuu. Kompostia voi tarvittaessa kastella. Hajut kertovat muun muassa tapahtuuko hajoaminen hapellisissa vai hapettomissa oloissa, karkaako kompostista ravinteita vai onko kaikki kunnossa. Mädän haju kertoo liian kosteasta ja hapettomasta kompostista ja ammoniakin haju puolestaan ravinteiden karkaamisesta.

Hajoaminen voi olla nopeampaa kompostorin keskiosassa, joten massaa voi sekoittaa reunoilta keskellä päin. Liian syvältä ei kannata sekoittaa, sillä silloin eri maatumisvaiheessa olevat kerrokset sekoittuvat helposti keskenään. 

Kun kompostori alkaa olla täynnä, on aika suunnitella sen tyhjentäminen ja kompostimassa käyttö. Yleensä elintarvikejäte ei ehdi maatua riittävästi vaan se vaatii jälkikompostointia vielä useiden kuukausien verran.  

Komposti kannattaa valmistella talvea varten tekemällä sinne tilaa talven aikana syntyville biojätteille ja miettimällä lisäeristämisen tarvetta, jotta se toimii paremmin kylminä kuukausina. Lumi on hyvä eriste kompostorin ympärillä, jos sitä on. Syksyllä ja alkutalvesta, kun kompostorissa on vielä vähän biojätettä, voi sen sisälle lisätä itsetehdyn välikannen, joka laitetaan massa päälle. Se eristää jätemassan viileästä ilmasta ja hidastaa sen jäähtymistä.  


PUUTARHAJÄTTEEN KOMPOSTORI  

Puutarhajätteen komposti tulee kääntää vähintään keväällä ja syksyllä sekä lisätä samalla tarvittaessa vettä ja herätettä. Multa valmistuu noin vuodessa ja paras mullan levitysaika on keväällä. 

Syksyllä kanneton komposti, kompostikehikko ja avokomposti on peitettävä levyllä, muovilla tai pressulla. 


KUIVAKÄYMÄLÄJÄTTEEN KOMPOSTORI  

Kuivakäymäläjätteen kompostointi


 

KOMPOSTORIN TYHJENTÄMINEN 

Kompostorin tyhjentäminen on ajankohtaista, kun kompostori on täyttynyt, siihen halutaan tehdä lisä tilaa talven aikana kertyviä biojätteitä varten tai kompostimassa on kypsynyt valmiiksi. Aikaisintaan kompostia voi tyhjentää noin kahden kuukauden kuluttua sen aloittamisesta, jos jätteet ovat maatuneet riittävästi. Tehdasvalmisteisissa kompostoreissa on usein tyhjennysluukku kompostorin alaosassa tai koko etuseinä on irrotettavissa. Tämä helpottaa kompostorin tyhjentämistä huomattavasti. Osan tyhjennys onnistuu vain täyttöluukun kautta. 


Tarvikkeet: 

 • Lapio ja/tai talikko 
 • Kottikärryt ja ressu tai pala muovia 
 • Jälkikompostoimiseen sopiva kompostori 
 • Hyvää seosainetta 
 • Lisäksi saatat tarvita korjaukseen tarvittavia työkaluja ja materiaaleja (esim. tiheää verkkoa, eristettä tai eristevaahtoa) 

Usein miten kompostorin yläosassa on hajoamatonta biojätettä ja se on jätettävä vielä hajoamaan. Jos kompostorissa ei ole tyhjennysluukkua alhaalla, pitää hajoamaton kerros siirtää tyhjennyksen ajaksi syrjään. Talvea varten tilaa tehdessä, tulee kompostorin pohjalle jättää vähintään viidesosa sen tilavuudesta jätettä, jotta kompostoituminen jatkuu. 200 litran kompostorissa se tarkoittaa 40 litraa jätettä. 

Tyhjennyksen yhteydessä on tärkeä tarkistaa myös kompostorin kunto eli että se on edelleen ehjä, toimintakuntoinen ja turvallinen käyttää. Elintarvikejätteen kompostointiin käytettävän kompostorin tulee olla jyrsijäsuojattu (ei yli 7mm rakoja) ja lämpöeristetty. 


Tyhjennysvaiheet: 

 1. Ennen tyhjentämisen aloittamista levitä ressu tai muovin pala tyhjennysluukun eteen. Tai jos tyhjennät kompostoria yläluukusta, niin siihen kohti, missä massa siirretään kottikärryihin. Tyhjennyksen jälkeen ressun tai muovin päälle pudonnut massa on helppo siivota pois. 
 2. Tyhjennä kompostoria tarpeen mukaan ja katso, miten kypsää massa on. Muista jättää pohjalle jätettä, jos tyhjennät kompostoria talvea varten. Siirrä massa jälkikompostiin tai massan kypsyyden mukaan sopivaan paikkaan puutarhassa.  
 3. Tarkasta tyhjennetyn kompostorin kunto niiltä osin kuin voit. Välillä kompostori on hyvä tyhjentää kokonaan ja katsoa myös pohjan tai pohjaverkon kunto, etteivät haittaeläimet pääse kompostoriin sitä kautta. Korjaa viat. 
 4. Lisää tarvittaessa pohjalle seosainetta 10-20 cm (tyhjä elintarvikejätteen kompostori) tai aloita kompostin kokoaminen alusta (puutarhajätteen komposti). 
 5. Siivoa tyhjennyksen aikana tullut siivo sekä puhdista ja huolla tyhjennysvälineet. 

JÄLKIKOMPOSTOINTI 

Elintarvikejätteitä on hyvä jälkikompostoida noin 3-6 kuukautta. Ne harvoin ehtivät kompostoitua riittävästi varsinaisessa kompostorissa. Täysin kypsää kompostimulta on vasta yli kahden vuoden kuluttua ja kypsääkin vasta 1-2 vuoden kuluttua. Jos massasta erottuu elintarvikejätteitä pl. pienet luut ja kananmunankuoret, tulee se laittaa jälkikompostoitumaan elintarvikejätteen kompostointiin soveltuvaan kompostoriin. Jos massa on hajonnut jo tunnistamattomaksi, voi jälkikompostoituminen tapahtua puutarhajätteelle tarkoitetussa kevytrakenteisessa kompostorissa, kompostikehikossa tai avokompostissa. Jälkikompostit tulee aina peittää kannella tai rei’itetyllä muovilla. 

Puutarhakompostit ovat yleensä kooltaan isoja ja useampi osastoisia tai niitä on useampi. Tästä johtuen, niitä ei tarvitse olla tyhjentämässä niin usein. On yleistä, että täytetään yhtä kompostia tai kompostikehikkoa tai moniosastoisen kompostin yhtä osaa. Tällöin täynnä olevassa osassa tai toisessa kompostissa oleva massa ehtii maatumaan rauhassa. Puutarhajäte maatuu mullaksi noin vuodessa.