YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY

(y-tunnus: 1056237-3)

Ylä-Savon Jätehuolto Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) puolesta. Yhtiö perustettiin vuonna 1997 ja toimialue kattaa noin 55 000 asukasta. Palveluverkostoon kuuluvat Ylä-Savon jätekeskus, kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, jäteasemat, vaarallisten jätteiden keräyspisteet sekä jätehuollon palveluneuvonta.

 

JÄTTEENKULJETUS

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:llä ei ole jätteenkuljetuspalveluja. Kiinteistöt liittyvät järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen suoraan valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

 

JÄTEHUOLLON VIRANOMAISET

Ylä-Savon Jätehuolto Oy ei hoida jätehuollon viranomaistehtäviä, vaan on jätehuollon palveluyhtiö.

- Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueella jätehuoltoviranomaisena toimii Ylä-Savon jätehuoltolautakunta.

- Ympäristönvalvonnasta vastaa Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän alueilla Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristönsuojeluviranomaiset, Lapinlahden alueella ympäristösihteeri ja Keiteleen ja Pielaveden alueilla ympäristönsuojelusihteeri.

- ELY-keskus ohjaa ja valvoo kuntien ja yritysten jätehuoltoa.

Em. viranomaiset valvovat sekä Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n että  Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan toimintaa. Valvovien viranomaisten yhteystiedot löydät kuntien ja ELY-keskuksen kotisivuilta.