palvelemme tänään seuraavasti

Ylä-Savon jätekeskus 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 suljettu suljettu 7.4.2023 suljettu 10.4.2023 suljettu 1.5.2023 suljettu 6.5.2023 10.00-15.00 18.5.2023 suljettu 10.6.2023 10.00-13.00 23.6.2023 suljettu 8.7.2023 10.00-13.00 5.8.2023 10.00-13.00 9.9.2023 10.00-13.00 21.10.2023 10.00-15.00 6.12.2023 suljettu 25.12.2023 suljettu 26.12.2023 suljettu 1.1.2024 suljettu

Keiteleen jäteasema suljettu suljettu 16.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu 13.5.2023 10.00-13.00 6.12.2023 suljettu

Kiuruveden jäteasema 7.30-12.30 suljettu suljettu 12.00-17.00 suljettu suljettu suljettu 10.4.2023 suljettu 1.5.2023 suljettu 13.5.2023 12.00-14.00 18.5.2023 suljettu 17.6.2023 12.00-14.00 22.7.2023 12.00-14.00 26.8.2023 12.00-14.00 25.12.2023 suljettu 1.1.2024 suljettu

Lapinlahden jäteasema 9.00-12.00 suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 10.4.2023 suljettu 1.5.2023 suljettu 6.5.2023 9.00-11.00 18.5.2023 suljettu 10.6.2023 9.00-11.00 15.7.2023 9.00-11.00 12.8.2023 9.00-11.00 25.12.2023 suljettu 1.1.2024 suljettu

Pielaveden jäteasema suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu 9.00-12.00 suljettu suljettu 7.4.2023 suljettu 13.5.2023 9.00-11.00 17.6.2023 9.00-11.00 23.6.2023 suljettu 22.7.2023 9.00-11.00 26.8.2023 9.00-11.00 6.12.2023 suljettu

Sonkajärven jäteasema suljettu 9.00-12.00 suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 6.5.2023 15.00-17.00 18.5.2023 suljettu 10.6.2023 15.00-17.00 15.7.2023 15.00-17.00 12.8.2023 15.00-17.00 26.12.2023 suljettu

Varpaisjärven jäteasema suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu 6.5.2023 12.00-14.00 10.6.2023 12.00-14.00 15.7.2023 12.00-14.00 12.8.2023 12.00-14.00 26.12.2023 suljettu

Vieremän jäteasema 13.00-18.00 suljettu suljettu 9.00-14.00 suljettu suljettu suljettu 10.4.2023 suljettu 1.5.2023 suljettu 13.5.2023 15.00-17.00 18.5.2023 suljettu 17.6.2023 15.00-17.00 22.7.2023 15.00-17.00 26.8.2023 15.00-17.00 25.12.2023 suljettu 1.1.2024 suljettu

Ylä-Savon Jätehuolto Oy

 • Y-tunnus: 1056237-3
 • Käynti- ja postiosoite: Kierrätyskatu 15 74140 Iisalmi

Laskutustiedot

Yhteystiedot

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n hallitus

Ylä-Savon Jätehuolto Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) puolesta. Yhtiö perustettiin vuonna 1997 ja toimialue kattaa noin 55 000 asukasta. Palveluverkostoon kuuluvat Ylä-Savon jätekeskus, kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, jäteasemat sekä jätehuollon palveluneuvonta.


JÄTTEENKULJETUS

Biojäte:
- Iisalmen, Sonkajärven ja Lapinlahden (poislukien Varpaisjärven alue) alueilla kiinteistöt tekevät sopimuksen biojäteastian tyhjennyksestä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. HUOM! 1.7.2024 alkaen em. alueiden kiinteistöt sopivat biojäteastioiden tyhjennyksestä Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n kanssa.

- Keiteleen, Kiuruveden, Pielaveden, Varpaisjärven ja Vieremän alueilla kiinteistöt sopivat biojäteastioiden tyhjennyksestä Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n kanssa.

Pakkausjätteet (kartonki-, muovi-, metalli- ja lasipakkaukset):
Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueen (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) kiinteistöt sopivat pakkausjäteastioiden tyhjennyksestä Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n kanssa.

Paperi:
Maksuttomasta paperin keräyksestä voi tehdä sopimuksen paperin tuottajayhteisön yhteistyökumppanina toimivan kuljetusyrittäjän kanssa. Kuljetusyrittäjien yhteystiedot saa paperin tuottajayhteisöjen kautta www.encorepalvelut.fi tai www.suomenkeraystuote.fi

Sekajäte:
Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueen (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) kiinteistöt tekevät sopimuksen sekajäteastioiden tyhjennyksestä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.


JÄTEHUOLLON VIRANOMAISET

Ylä-Savon Jätehuolto Oy ei hoida jätehuollon viranomaistehtäviä, vaan on jätehuollon palveluyhtiö. 

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta

 • Hyväksyy jätehuoltomääräykset ja päättää niistä poikkeamisesta. Asiakas voi hakea esim. pidennettyä jäteastian tyhjennysväliä.
 • Tekee päätökset jätetaksasta ja jätemaksuista sekä niistä poikkeamisesta. Asiakas voi hakea jätemaksun kohtuullistamista ennen jätelaskun saapumista tai tehdä jätemaksusta muistutuksen laskun saamisen jälkeen. 
 • Päättää jätehuollon palvelutasosta eli asettaa vähimmäistason kuntalaisille tarjottaville jätehuoltopalveluille
 • Seuraa jätehuoltomääräysten (mm. liittymisvelvollisuuden) toteutumista
 • Neuvonta: antaa tietoja jätehuoltomääräysten sisällöstä

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan sivulle

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

 • Valvoo, että jätehuollon toimijat hoitavat tehtävänsä säädösten mukaisesti
 • Valvoo, että kuntalaiset käsittelevät jätteitä säädösten mukaisesti. Asiakas voi ilmoittaa epäasianmukaisesta jätteiden käsittelystä esim. jätteiden polttamisesta, maahan hautaamisesta tai haittoja aiheuttavasta kompostoinnista.
 • Valvoo roskaamiskieltoa ja velvoittaa roskaantuneen alueen puhdistamiseen. Asiakas voi ilmoittaa tietoonsa tulleesta roskaantuneesta alueesta
 • Voi antaa tarvittaessa määräyksen rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi

Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven, Pielaveden ja Vieremän ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon ympäristölautakunta. Lapinlahden alueella kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä hoitaa Lapinlahden ympäristölautakunta ja Keiteleen alueella Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen Nilakan ympäristölautakunta.

Ylä-Savon ympäristölautakunnan sivulle

Lapinlahden kunnan ympäristö -sivulle

Keiteleen kunnan Ympäristönsuojelu -sivulle