palvelemme tänään seuraavasti

Ylä-Savon jätekeskus 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 suljettu suljettu 8.5.2021 10.00-15.00 13.5.2021 suljettu 12.6.2021 10.00-13.00 25.6.2021 suljettu 10.7.2021 10.00-13.00 7.8.2021 10.00-13.00 6.12.2021 suljettu 24.12.2021 suljettu

Keiteleen jäteasema suljettu suljettu 16.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu 8.5.2021 10.00-13.00

Kiuruveden jäteasema 7.30-12.30 suljettu suljettu 12.00-17.00 suljettu suljettu suljettu 13.5.2021 suljettu 15.5.2021 12.00-14.00 19.6.2021 12.00-14.00 24.7.2021 12.00-14.00 28.8.2021 12.00-14.00 6.12.2021 suljettu

Lapinlahden jäteasema 9.00-12.00 suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 8.5.2021 9.00-11.00 13.5.2021 suljettu 12.6.2021 9.00-11.00 17.7.2021 9.00-11.00 14.8.2021 9.00-11.00 6.12.2021 suljettu

Pielaveden jäteasema suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu 9.00-12.00 suljettu suljettu 15.5.2021 9.00-11.00 19.6.2021 9.00-11.00 25.6.2021 suljettu 24.7.2021 9.00-11.00 28.8.2021 9.00-11.00 24.12.2021 suljettu 31.12.2021 suljettu

Sonkajärven jäteasema suljettu 9.00-12.00 suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 8.5.2021 15.00-17.00 13.5.2021 suljettu 12.6.2021 15.00-17.00 17.7.2021 15.00-17.00 14.8.2021 15.00-17.00 28.12.2021 suljettu 30.12.2021 suljettu

Varpaisjärven jäteasema suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu 8.5.2021 12.00-14.00 12.6.2021 12.00-14.00 17.7.2021 12.00-14.00 14.8.2021 12.00-14.00

Vieremän jäteasema 13.00-18.00 suljettu suljettu 9.00-14.00 suljettu suljettu suljettu 13.5.2021 suljettu 15.5.2021 15.00-17.00 19.6.2021 15.00-17.00 24.7.2021 15.00-17.00 28.8.2021 15.00-17.00 6.12.2021 suljettu

YLÄ-SA­VON JÄTE­HUOL­TO OY

 • Y-tunnus: 1056237-3
 • Käynti- ja postiosoite: Kierrätyskatu 15 74140 Iisalmi

Laskutustiedot

Yhteystiedot

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n hallitus

Ylä-Savon Jätehuolto Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä) puolesta. Yhtiö perustettiin vuonna 1997 ja toimialue kattaa noin 55 000 asukasta. Palveluverkostoon kuuluvat Ylä-Savon jätekeskus, kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, jäteasemat sekä jätehuollon palveluneuvonta.


JÄTTEENKULJETUS

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:llä ei ole jätteenkuljetuspalveluja. Kiinteistöt liittyvät järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen suoraan valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Kiinteistön jätehuollon järjestäminen


JÄTEHUOLLON VIRANOMAISET

Ylä-Savon Jätehuolto Oy ei hoida jätehuollon viranomaistehtäviä, vaan on jätehuollon palveluyhtiö. 

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta

 • Hyväksyy jätehuoltomääräykset ja päättää niistä poikkeamisesta. Asiakas voi hakea esim. pidennettyä jäteastian tyhjennysväliä.
 • Tekee päätökset jätetaksasta ja jätemaksuista sekä niistä poikkeamisesta. Asiakas voi hakea jätemaksun kohtuullistamista ennen jätelaskun saapumista tai tehdä jätemaksusta muistutuksen laskun saamisen jälkeen. 
 • Päättää jätehuollon palvelutasosta eli asettaa vähimmäistason kuntalaisille tarjottaville jätehuoltopalveluille
 • Seuraa jätehuoltomääräysten (mm. liittymisvelvollisuuden) toteutumista
 • Neuvonta: antaa tietoja jätehuoltomääräysten sisällöstä

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan sivulle

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

 • Valvoo, että jätehuollon toimijat hoitavat tehtävänsä säädösten mukaisesti
 • Valvoo, että kuntalaiset käsittelevät jätteitä säädösten mukaisesti. Asiakas voi ilmoittaa epäasianmukaisesta jätteiden käsittelystä esim. jätteiden polttamisesta, maahan hautaamisesta tai haittoja aiheuttavasta kompostoinnista.
 • Valvoo roskaamiskieltoa ja velvoittaa roskaantuneen alueen puhdistamiseen. Asiakas voi ilmoittaa tietoonsa tulleesta roskaantuneesta alueesta
 • Voi antaa tarvittaessa määräyksen rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi

Ympäristönvalvonnasta vastaa Iisalmen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän alueilla Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristönsuojelulautakunta. Lapinlahden alueella kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä hoitaa Lapinlahden ympäristölautakunta ja Keiteleen alueella Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristönsuojelun sivulle

Lapinlahden kunnan ympäristö -sivulle

Keiteleen kunnan Ympäristönsuojelu -sivulle