Biojäte

  • Ruuantähteet
  • Hedelmien ja vihannesten kuoret
  • Kahvin porot, teepussit
  • Talouspaperit, lautasliinat
  • Kukkamulta, kasvit

Valuta nesteet.

Pakkaa biojäte sanomalehteen, paperipussiin tai maatuvaan biojätepussiin. Älä käytä muovia.

Taittele tabloid-kokoisesta sanomalehdestä biojätepussi »

 

 

Biojätteet kuljetetaan Kuopion Gasum Biotehdas Oy:lle käsiteltäväksi. Biotehdas käsittelee biojätteen lisäksi myös jätevedenpuhdistamojen lietteitä. Orgaaninen aines mädätetään reaktoreissa.

Laitos tuottaa biokaasuenergiaa vuosittain 34 000 MWh, mikä vastaa noin 1500 omakotitalon energiankulutusta. Kaasu toimitetaan  Kuopion Energia Oy:n moottorivoimalaitokselle, missä siitä tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä. Biotehdas on myös merkittävä lannoitevalmisteiden tuottaja, sillä laitos jalostaa vuosittain 350 000 kg typpeä ja 140 000 kg fosforia Pohjois-Savon maatilojen hyödynnettäväksi.