palvelemme tänään seuraavasti

Ylä-Savon jätekeskus 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 suljettu suljettu 6.12.2022 suljettu 26.12.2022 suljettu 6.1.2023 suljettu

Keiteleen jäteasema suljettu suljettu 16.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu 7.5.2022 10.00-13.00

Kiuruveden jäteasema 7.30-12.30 suljettu suljettu 12.00-17.00 suljettu suljettu suljettu 26.12.2022 suljettu

Lapinlahden jäteasema 9.00-12.00 suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 26.12.2022 suljettu

Pielaveden jäteasema suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu 9.00-12.00 suljettu suljettu 23.12.2022 suljettu 6.1.2023 suljettu

Sonkajärven jäteasema suljettu 9.00-12.00 suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 6.12.2022 suljettu 22.12.2022 suljettu 27.12.2022 suljettu 29.12.2022 suljettu

Varpaisjärven jäteasema suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu 6.12.2022 suljettu

Vieremän jäteasema 13.00-18.00 suljettu suljettu 9.00-14.00 suljettu suljettu suljettu 26.12.2022 suljettu

Jätelain muutokset 2023 – miten toimin?

Jätelaki ja sitä täydentävät asetukset uudistuivat ja tulivat voimaan vuonna 2021. Osa jätelainsäädännöstä tulee voimaan portaittain vuosina 2022–2024.

Tältä sivulta löydät tietopaketin muutoksista, sekä miten ja milloin sinun tulisi toimia.


Kompostoinnista ilmoittaminen

Jos kiinteistölläsi kompostoidaan biojäte (elintarvikejäte), on siitä tehtävä kompostointi-ilmoitus Ylä-Savon jätehuoltolautakunnalle.

Milloin teen ilmoituksen?

  • Jos kompostoit jo biojätteet (elintarvikejätteet) ja et ole tehnyt ilmoitusta, tee kompostointi-ilmoitus viimeistään vuoden 2023 alussa. Kompostointi-ilmoitus on tehtävä myös mökin eli vapaa-ajan kiinteistön osalta, jos siellä kompostoidaan biojätteet. Jos aloitat biojätteen kompostoinnin, kompostointi-ilmoitus on tehtävä vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Myös kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava.
  • Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta.
  • Jos olet tehnyt kompostointi-ilmoituksen aiemmin, ota yhteys Ylä-savon jätehuoltolautakuntaan.

Miten teen ilmoituksen?

  • Ilmoitus tehdään Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan kompostointi-ilmoituslomakkeella, josta tiedot kirjataan kompostointirekisteriin.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan sivulle


Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet kiinteistöillä muuttuvat heinäkuusta 2023 alkaen

  • Pienmetallijätteen ja pakkausjätteen (muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset) erilliskeräys alkaa taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä heinäkuussa 2023. Ylä-Savon Jätehuolto Oy tiedottaa muutoksista niitä taloyhtiöitä ja kiinteistöjä, joita uudet velvoitteet koskevat, jotta muutoksiin osataan varautua. Ylä-Savon Jätehuolto opastaa tarvittaessa keräyspaikan järjestelyissä ja toimittaa sopivat jäteastiat. Erityisesti pienet taloyhtiöt voivat järjestää jätteiden keräyksen myös yhdessä.
  • Biojätteen erilliskeräysvelvoite taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä on jo olemassa nykyisten jätehuoltomääräysten mukaan. Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on kotikompostointi. Lisäksi biojätteen erilliskeräys laajenee yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille heinäkuussa 2024. Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueella tämä tulee koskemaan Iisalmen keskeistä kaupunkialuetta.

Jätteiden sähköinen siirtoasiakirja

Yritystoiminnan sako- ja umpikaivolietteet, hiekan ja rasvanerotuskaivojen lietteet, rakennus- ja purkujätteet ja pilaantuneet maa-ainekset vaativat kuljetuksen ajaksi siirtoasiakirjan. Jätelaki on velvoittanut käyttämään sähköistä siirtoasiakirjaa 1.1.2022 alkaen. 

Sähköisen siirtoasiakirjan ohjeet ja käyttöönotto