palvelemme tänään seuraavasti

Ylä-Savon jätekeskus 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 suljettu suljettu 15.4.2022 suljettu 18.4.2022 suljettu 7.5.2022 10.00-15.00 26.5.2022 suljettu 11.6.2022 10.00-13.00 24.6.2022 suljettu 9.7.2022 10.00-13.00 6.8.2022 10.00-13.00 10.9.2022 10.00-13.00 22.10.2022 10.00-15.00 6.12.2022 suljettu 26.12.2022 suljettu

Keiteleen jäteasema suljettu suljettu 16.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu 7.5.2022 10.00-13.00

Kiuruveden jäteasema 7.30-12.30 suljettu suljettu 12.00-17.00 suljettu suljettu suljettu 18.4.2022 suljettu 14.5.2022 12.00-14.00 26.5.2022 suljettu 18.6.2022 12.00-14.00 23.7.2022 12.00-14.00 27.8.2022 12.00-14.00 26.12.2022 suljettu

Lapinlahden jäteasema 9.00-12.00 suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 18.4.2022 suljettu 7.5.2022 9.00-11.00 26.5.2022 suljettu 11.6.2022 9.00-11.00 16.7.2022 9.00-11.00 13.8.2022 9.00-11.00 26.12.2022 suljettu

Pielaveden jäteasema suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu 9.00-12.00 suljettu suljettu 15.4.2022 suljettu 14.5.2022 9.00-11.00 18.6.2022 9.00-11.00 24.6.2022 suljettu 23.7.2022 9.00-11.00 27.8.2022 9.00-11.00

Sonkajärven jäteasema suljettu 9.00-12.00 suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 7.5.2022 15.00-17.00 26.5.2022 suljettu 11.6.2022 15.00-17.00 16.7.2022 15.00-17.00 13.8.2022 15.00-17.00 6.12.2022 suljettu

Varpaisjärven jäteasema suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu 7.5.2022 12.00-14.00 11.6.2022 12.00-14.00 16.7.2022 12.00-14.00 13.8.2022 12.00-14.00 6.12.2022 suljettu

Vieremän jäteasema 13.00-18.00 suljettu suljettu 9.00-14.00 suljettu suljettu suljettu 18.4.2022 suljettu 14.5.2022 15.00-17.00 26.5.2022 suljettu 18.6.2022 15.00-17.00 23.7.2022 15.00-17.00 27.8.2022 15.00-17.00 26.12.2022 suljettu

Jät­teen siir­toa­sia­kir­ja

Jätelain (646/2011) 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta.

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja päivämäärästä sekä kuljettajasta.

Edellä mainitusta jätelain vaatimuksesta johtuen Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan yrityksiltä siirtoasiakirja edellä mainituista jätteistä 1.11.2012 alkaen. 

 • Jokaisesta siirtoasiakirjan vaatimasta jätekuormasta tulee olla täytettynä erillinen siirtoasiakirja. 
 • Jätteitä, joista jätelaki vaatii siirtoasiakirjan, ei oteta vastaan ilman siirtoasiakirjaa.
 • Jätteen vastaanottaja veloittaa siirtoasiakirjan vastaisesti toimitettujen jätteiden aiheuttamat ylimääräiset kustannukset jätteen tuottajalta / haltijalta.
 • Siirtoasiakirjaa ei vaadita kotitalouksilta, jos he tuovat itse edellä mainittuja kotitaloudessa syntyneitä jätteitä jätekeskukselle. Jos he antavat jätteet kuljetettavaksi kuljetusliikkeelle, niin kuljetusliike on velvollinen laatimaan siirtoasiakirjan.

Siirtoasiakirjan voit tulostaa itse tai jäljentäviä siirtoasiakirjoja voi ostaa Ylä-Savon jätekeskukselta.

Tulostettava siirtoasiakirja (asiakirja pdf muodossa)

Ylä-Savon jätekeskus


Siirtoasiakirja on toimitettava kolmena (3) kappaleena:

 1. Jätteen tuottaja/ haltija täyttää siirtoasiakirjasta kohdan ”Jätteen tuottaja / haltija täyttää”
 2. Jätteen kuljettaja täyttää kohdan ”Jätteenkuljettaja täyttää” tarkistettuaan kuorman ennen kuljetuksen alkamista. Tämän  jälkeen hän antaa yhden kappaleen siirtoasiakirjasta jätteen tuottajalle / haltijalle.
 3. Kuorman saavuttua jätteenkäsittelykeskukseen, keskuksen vastaanotto kuittaa kuorman vastaanotetuksi. Sen jälkeen yksi kappale jää jätteenkäsittelijälle ja kuljettaja saa mukaansa 1kpl, joka jää kuljetusliikkeelle.

Jätteen haltija

 • Jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on.
 • Jätteen haltijan on täytettävä siirtoasiakirja omien tietojen ja jätekuorman sisällön osalta ja vahvistettava annettujen tietojen oikeellisuus.
 • Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.
 • Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

Jätteen kuljettaja

 • Jätteen kuljettajan on tarkistettava silmämääräisesti, että kuorman sisältö vastaa jätteen haltijan ilmoittamaa.
 • Jos jätekuorman sisältö ei vastaa siirtoasiakirjassa mainittua jätettä, jätteen vastaanottajalla on oikeus muuttaa jätelaji.
 • Ellei muuta sovittu, jätteen kuljettaja palauttaa siirron päätyttyä yhden siirtoasiakirjan kappaleen jätteen haltijalle säilytettäväksi.