palvelemme tänään seuraavasti

Ylä-Savon jätekeskus 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 7.30-17.30 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 4.5.2024 10.00-15.00 9.5.2024 suljettu 8.6.2024 10.00-13.00 21.6.2024 suljettu 6.7.2024 10.00-13.00 3.8.2024 10.00-13.00 7.9.2024 10.00-13.00 19.10.2024 10.00-15.00 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Keiteleen jäteasema suljettu suljettu 16.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu 1.5.2024 suljettu 25.5.2024 10.00-13.00 25.12.2024 suljettu

Kiuruveden jäteasema 7.30-12.30 suljettu suljettu 12.00-17.00 suljettu suljettu suljettu 1.4.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 11.5.2024 12.00-14.00 15.6.2024 12.00-14.00 20.7.2024 12.00-14.00 24.8.2024 12.00-14.00 26.12.2024 suljettu

Lapinlahden jäteasema 9.00-12.00 suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 1.4.2024 suljettu 4.5.2024 9.00-11.00 9.5.2024 suljettu 8.6.2024 9.00-11.00 13.7.2024 9.00-11.00 10.8.2024 9.00-11.00 26.12.2024 suljettu

Pielaveden jäteasema suljettu suljettu 15.00-18.00 suljettu 9.00-12.00 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 11.5.2024 9.00-11.00 15.6.2024 9.00-11.00 21.6.2024 suljettu 20.7.2024 9.00-11.00 24.8.2024 9.00-11.00 6.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu

Sonkajärven jäteasema suljettu 9.00-12.00 suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu 4.5.2024 15.00-17.00 9.5.2024 suljettu 8.6.2024 15.00-17.00 13.7.2024 15.00-17.00 10.8.2024 15.00-17.00 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 31.12.2024 suljettu

Varpaisjärven jäteasema suljettu 15.00-18.00 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu 4.5.2024 12.00-14.00 8.6.2024 12.00-14.00 13.7.2024 12.00-14.00 10.8.2024 12.00-14.00 24.12.2024 suljettu 31.12.2024 suljettu

Vieremän jäteasema 13.00-18.00 suljettu suljettu 9.00-14.00 suljettu suljettu suljettu 1.4.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 11.5.2024 15.00-17.00 15.6.2024 15.00-17.00 20.7.2024 15.00-17.00 24.8.2024 15.00-17.00 26.12.2024 suljettu

Jät­teen siir­toa­sia­kir­ja

Yritystoiminnan sako- ja umpikaivolietteet, hiekan ja rasvanerotuskaivojen lietteet, rakennus- ja purkujätteet ja pilaantuneet maa-ainekset vaativat kuljetuksen ajaksi siirtoasiakirjan. Jätelaki velvoittaa käyttämään sähköistä siirtoasiakirjaa 1.1.2022 alkaen. 

Mikäli asiakkaalla on oma sähköinen siirtoasiakirja -ohjelma, sitä voi käyttää. Tällöin siirtoasiakirjat tulee toimittaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy:lle osoitteeseen jatekeskus@ylasavonjatehuolto.fi

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n käytössä oleva siirtoasiakirja-ohjelma on nimeltään ZeroWaste. Lisätietoa ZeroWasten käytöstä antaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n käyttöpäällikkö Jussi Antikainen, p. 040 516 4914, e-mail:jussi.antikainen@ylasavonjatehuolto.fi. 

Paperinen siirtoasiakirja
Jos sähköisen siirtoasiakirjan käyttöönottaminen on jostakin syystä mahdotonta, Ylä-Savon jätekeskus vastaanottaa vielä 
toistaiseksi myös paperisia siirtoasiakirjoja. Jos käytät paperista siirtoasiakirjaa, noudata seuraavia ohjeita:

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja päivämäärästä sekä kuljettajasta.

 • Jokaisesta siirtoasiakirjan vaatimasta jätekuormasta tulee olla täytettynä erillinen siirtoasiakirja. 
 • Jätteitä, joista jätelaki vaatii siirtoasiakirjan, ei oteta vastaan ilman siirtoasiakirjaa.
 • Jätteen vastaanottaja veloittaa siirtoasiakirjan vastaisesti toimitettujen jätteiden aiheuttamat ylimääräiset kustannukset jätteen tuottajalta / haltijalta.
 • Siirtoasiakirjaa ei vaadita kotitalouksilta, jos he tuovat itse edellä mainittuja kotitaloudessa syntyneitä jätteitä jätekeskukselle. Jos he antavat jätteet kuljetettavaksi kuljetusliikkeelle, niin kuljetusliike on velvollinen laatimaan siirtoasiakirjan.

Siirtoasiakirjan voit tulostaa itse tai jäljentäviä siirtoasiakirjoja voi ostaa Ylä-Savon jätekeskukselta.

Tulostettava siirtoasiakirja (asiakirja pdf muodossa)

Ylä-Savon jätekeskus


Siirtoasiakirja on toimitettava kolmena (3) kappaleena:

 1. Jätteen tuottaja/ haltija täyttää siirtoasiakirjasta kohdan ”Jätteen tuottaja / haltija täyttää”
 2. Jätteen kuljettaja täyttää kohdan ”Jätteenkuljettaja täyttää” tarkistettuaan kuorman ennen kuljetuksen alkamista. Tämän  jälkeen hän antaa yhden kappaleen siirtoasiakirjasta jätteen tuottajalle / haltijalle.
 3. Kuorman saavuttua jätteenkäsittelykeskukseen, keskuksen vastaanotto kuittaa kuorman vastaanotetuksi. Sen jälkeen yksi kappale jää jätteenkäsittelijälle ja kuljettaja saa mukaansa 1kpl, joka jää kuljetusliikkeelle.

Jätteen haltija

 • Jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on.
 • Jätteen haltijan on täytettävä siirtoasiakirja omien tietojen ja jätekuorman sisällön osalta ja vahvistettava annettujen tietojen oikeellisuus.
 • Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.
 • Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

Jätteen kuljettaja

 • Jätteen kuljettajan on tarkistettava silmämääräisesti, että kuorman sisältö vastaa jätteen haltijan ilmoittamaa.
 • Jos jätekuorman sisältö ei vastaa siirtoasiakirjassa mainittua jätettä, jätteen vastaanottajalla on oikeus muuttaa jätelaji.
 • Ellei muuta sovittu, jätteen kuljettaja palauttaa siirron päätyttyä yhden siirtoasiakirjan kappaleen jätteen haltijalle säilytettäväksi.